ΛΟΥΗΣ ΠΑΡΛΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357.96.55.84.56
Shopping Cart: 0.00 0 items

Shop

Showing all 29 results

View: 25 50 All

ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΔΕΙΞΗ

50.00

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (2005 – 2009)

0.00

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (2005 – 2009)

0.00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΚΕΦ.189 & ΚΕΦ.195

50.00

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ

50.00

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

40.00

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

50.00

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΕΥΘΥΝΗ

50.00

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

40.00

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

50.00

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

80.00

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

40.00

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦ.149

60.00

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

50.00

ΚΑΤΕΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ -TRUST

50.00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

40.00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

70.00

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

40.00

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

40.00

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ν.14/60 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32

50.00

ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ (Ν.23/83)

60.00

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

40.00

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

80.00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

40.00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

40.00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ

90.00

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΜΕΛΕΙΑ

50.00

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

40.00

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

40.00