ΛΟΥΗΣ ΠΑΡΛΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357.96.55.84.56
Shopping Cart: 0.00 0 items

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

60.00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

80.00

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ

70.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

70.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 148

70.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗ

70.00

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

70.00

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ TRUST

60.00

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ

60.00

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν.24/1967

70.00

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

60.00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

60.00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

70.00

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ – ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

50.00

ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΚΕΦ.224

50.00

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν.111/1985

50.00

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΚΕΦ.189 , 195

70.00

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ν.23/1983

70.00

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΩΤΗΡΗΣ Π.ΖΑΧΑΡΙΟΥ

60.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

200.00

ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

150.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ “ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ”

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 1 – ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ

80.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2 – ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

70.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 3 – ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

50.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 4 – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

70.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 5 – ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗ

80.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 6 – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗ

60.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 7 – ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΕΦ.148

100.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 8 – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

90.00

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 9 – ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

90.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1 – ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

60.00

ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 2 – ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

70.00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2 – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

70.00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3 – ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

50.00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4 – ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

50.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν.24/1967

90.00

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2 – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ

50.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 – ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113

90.00

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2 – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦ.149

60.00

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3 – ΚΑΤΕΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ -TRUST

60.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 – ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ Ν.111/85

50.00

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 – ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.86/99

40.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

80.00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

50.00

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3 – ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

50.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 – ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ν.14/60 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32

50.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

60.00

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2 – ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΕΦ.154

60.00

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3 – ΠΟΙΝΗ – ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΕΦ. 154

100.00

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4 – ΠΟΙΝΗ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦ. 155

70.00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΚΕΦ.189 & ΚΕΦ.195

60.00

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3 – ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ (Ν.23/83)

60.00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Λόυης Παρλάς μετά την περάτωση τον σπουδών του στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη ,  εργάζεται  στο χώρο των νομικών υπηρεσιών στη Κύπρο από το 1986 , αρχικά ως εργοδοτούμενος σε εταιρεία που έκδιδε και διένεμε Κυπριακά , Ελλαδικά και Αγγλικά βιβλία , αργότερα το 1997[…]

Read More »

We are Social